Spar opptil 50% på tusenvis av salgsvarer | SHOP HER >

Mangel og reklamasjon

Hvis det er noe galt med varen (mangel)
Ditt kjøp dekkes av bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. Det betyr at du ved en mangel, avhengig av omstendighetene, kan velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag eller kreve avtalen hevet.

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon).

Reklamasjon til oss bør skje skriftlig.

Ved feil eller mangler kan du derfor kontakte vår kundeservice på e‑post kundeservice.norge@sport24.eu.com eller på telefon +47 21 98 47 77.

Ved feil med leveringen, ta kontakt med kundeservice på e‑post kundeservice.norge@sport24.eu.com eller på telefon +47 21 98 47 77.

Hvor raskt må jeg sende inn en reklamasjon?
Du har alltid reklamert i tide dersom du reklamerer innen 2. mnd. fra da mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.